Let op, geld lenen kost geld
smartPlan

Over smartPlan

smartPlan is een product van FiCon B.V. - FiCon B.V. heeft een vergunning voor het bemiddelen van consumentenkredieten en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten onder nummer 12009222. Om u te behoeden voor te hoge financiële verplichtingen wordt uw aanvraag getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Daar zullen ook uw aanvraag en gegevens worden geregistreerd.

FiCon B.V. is specialist in het in opdracht ontwikkelen en implementeren van gelabelde financieringsproducten voor de consumentenmarkt. Wilt u uw dienst of product versterken met een financieringsmodule neemt u dan contact op met FiCon middels mail: info@ficon.nl