Let op, geld lenen kost geld
smartPlan

Veelgestelde vragen over het smartPlan

Bij het rekenvoorbeeld, komt daar nog rente bij?

In het maandbedrag is de rentecomponent verrekend. U betaalt het verschil tussen de aanschafwaarde en de verwachte inruilwaarde + een rentevergoeding.

Is de rente binnen het smartPlan vast?

Nee, de rente is een variabele rente. Deze kan gedurende de looptijd zowel naar boven als naar beneden worden aangepast. De rentewijziging heeft geen invloed op de hoogte van uw maandtermijn. Uitsluitend de theoretische looptijd wordt bij een eventuele verhoging van de rente langer en bij een verlaging van de rente korter.

Kan er een verzekering ondergebracht worden in het smartPlan?

Ja, geen enkel probleem. De verzekering voor het eerste jaar kan gelijk bij de aanvraag geïntegreerd worden in het smartPlan. De prolongaties in de volgende jaren kunnen, als dat gewenst is ook vanuit het smartPlan betaald worden.

Kan ik in één keer het bedrag inlossen?

Ja, zonder problemen. Het smartPlan werkt zonder boeteclausule wat inhoudt dat u op elk moment elke mogelijke extra inlossing kan doen.

Moet ik een slottermijn betalen?

Nee, het smartPlan kent geen slottermijn. Door de geboden flexibiliteit van het smartPlan kunt u na afloop van de looptijd beslissen door te blijven rijden met uw huidige auto en betaalt u gewoon hetzelfde maandtermijn door.

Kan ik contant geld krijgen voor mijn inruiler?

Uiteraard kan de dealer u contant geld geven voor uw inruil auto. Een aanbetaling bij het smartPlan is per slot van rekening niet nodig. Bereken met onze handige berekeningsmodule wat dit betekent voor uw maandtermijn of vraag er naar bij uw dealer.

Geldt het smartPlan ook voor occasions?

Het smartPlan is zowel voor nieuwe auto's als voor occasions.

Wat doe ik met extra kosten?

Opties, accessoires, afleveringskosten etc. zijn makkelijk onder te brengen in het smartPlan.

Wat gebeurt er in geval van diefstal van de auto?

U dient te allen tijde zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering. Als uw auto WA- Casco (Allrisk) is verzekerd, zal u afhankelijk van de leeftijd van de auto de nieuwwaarde of dagwaarde uitgekeerd krijgen. U kunt dit geld gebruiken voor de inlossing van uw smartPlan of voor de aanschaf van een nieuwe auto, waarbij uw smartPlan gewoon door blijft lopen.

Word ik getoetst bij het Bureau Krediet Registratie?

Ja, u wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie. Indien u daar negatief geregistreerd staat dan komt u niet in aanmerking voor het smartPlan. Indien u geregistreerd staat als correcte betaler, dan staat de uitslag van het BKR u niet in de weg om het smartPlan af te sluiten.

Als mijn inkomen alleen uit alimentatie bestaat, kom ik dan ook in aanmerking?

Nee, als uw inkomen alleen uit alimentatie bestaat, komt u helaas niet in aanmerking voor het smartPlan.

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, kom ik dan toch in aanmerking?

U heeft dan een verblijfsvergunning. Uit deze vergunning moet blijken dat uw verblijf niet voor korte duur is. Als uw verblijf voor korte duur is of niet zeker is, komt u voor het smartPlan niet in aanmerking.

Kan ik tussentijds het smartPlan beëindigen?

Dat kan wanneer u wenst. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Het enige dat u dan te doen staat, is het openstaande saldo betalen en ons een opzegbrief toe te zenden.

Wordt mijn smartPlan gemeld bij het BKR?

Ja, wij zijn verplicht bij Bureau Krediet Registratie te melden, dat er een smartPlan op uw naam is afgesloten.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Van elke verhuizing dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. U kunt een verhuisbericht sturen naar het volgende adres:

FiCon BV, o.v.v. smartPlan, Postbus 22170, 3003 DD Rotterdam

Vermeld u a.u.b. ook uw contractnummer.

Wat moet ik doen als ik mijn rekeningnummer waarvan geïncasseerd wordt, wil wijzigen?

Bij iedere wijziging van uw rekeningnummer dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. Stuurt u uw wijziging samen met een kopie van een bankafschrift waarop uw adres zichtbaar is a.u.b. naar:

FiCon BV, o.v.v. smartPlan, Postbus 22170, 3003 DD Rotterdam

Vermeld u a.u.b. ook uw contractnummer.